Om

Brøndby Skytte Forening

Om skytteforeningen


Brøndby Skytte Forening er medlem af Københavns Amts Skytteforening, De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union, Dansk Sportsskytte Forbund og Dansk Idræts Forbund.

   

 


Brøndby Skytte Forening's mål og aktiviteter

Foreningens målsætning er - med sportsskydning som udgangspunkt - at fremme et aktivt foreningsliv hvor alle kan deltage, uanset om man ønsker at dyrke sportsskydning på hobbyniveau eller som konkurrenceskytte.


Foreningen er aktiv indenfor både bane og terrænskydning og har i mange år opnået gode resultater indenfor disse grene af skydesporten. Der er mulighed for at skyde både salonriffel og pistol, men vi betragter dog primært foreningen som en pistolskytteforening.


Lidt om vores faciliteter

Vi mener selv, at vi har nogle af landets bedste rammer for en velfungerende skytteforening med vores 13 indendørs 25-meter skydebaner og alle de faciliteter man kan ønske sig.


Vi har efterhånden været bosiddende i vores nuværende lokaler i en del år, men alt er stadig som nyt. Lokalerne ligger i jordplan, hvilket giver mulighed for at sidde og kigge ud på flotte grønne områder.

Vi har masser af plads med bl.a. eget værksted. Endvidere forefindes der Hi-Fi, video og TV. Kaffe, øl, sodavand og slik kan købes til rimelige priser. Alle ammunitionstyper (kalibre) kan ligeledes købes i klubben til særdeles rimelige priser.


Der er intet til hinder for at medbringe familiemedlemmer, så de også kan få et indtryk af hvad man foretager sig i en skytteforening.


Der vil som regel være mulighed for at få hjælp og instruktion i klubben. Vi har et stort antal uddannede skyde instruktører og næsten uanset hvornår man kommer vil der altid være erfarne skytter til stede, som kan komme med gode råd og vejledning. Som helt ny skytte er det yderst vigtigt at man får en ordentlig introduktion til skydesporten - ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager. Da vi har aftalt med vore instruktører at der skal være mindst én instruktør til stede om tirsdagen mellem 19:00 og 21:00 beder vi derfor helt nye og uøvede skytter om at møde på dette tidspunkt, og at ringe og aftale tid i forvejen.


Vi  har klubvåben i alle kalibre til både højre og venstre håndede. Således kan de fleste våbentyper og mærker afprøves inden man selv beslutter hvilket våben man vil investere i, når den tid kommer.


Øvrige oplysninger

Der opkræves en gæstepakke på kr. 90,- pr. gang man skyder som gæst. Efter max. 3 gange som gæst melder man sig ind i klubben. Kontingentet udgør kr. 800,- pr. år (Indmeldelsesgebyr kr. 50,-).


Det er svært at sige hvor meget det ellers koster at skyde, da det selvfølgelig afhænger af ens aktivitetsniveau - og om man foretrækker at skyde grovkaliber (.32 - .38) eller standardkaliber (.22). En 25-meter skive koster kr. 5,- og en æske standard ammunition m. 50 skud mellem kr. 32,- og kr. 40,-. Man kan altså skyde for ca. kr. 45,- pr. gang. En æske grov ammunition (.38) koster fra kr. 100,-.


Når man har været aktivt skydende medlem i 2 år, og er fyldt 20 år, kan man ansøge om våbentilladelse (våbenpåtegning) til pistol eller revolver. Det vil sige tilladelse til at eje og opbevare våben i hjemmet.


Skydebaner

Vi har 13 stk. indendørs 25-meter skydebaner i to etager med etageadskillelse af beton, hvilket giver mulighed for at kunne skyde uforstyrret, idet en opdeling i store og små kalibre kan ske.

Banerne er godkendt til alle kalibre efter våbenloven (max. 357 magnum kappe).

 


Støjforhold: Standpladserne er pænt store og bygget sådan at lyden dæmpes usædvanlig godt. Det gør at man kan træne og skyde uforstyrret. Støjniveauet er minimeret og ca. halveret i forhold til den gennemsnitlige skydebane. Lysforholdene er tillige særdeles gode.


Skivesystemet er nyudviklet med mange muligheder. Der kan skydes alle skydeprogrammer fra samme standplads på 10, 15 og 25 meters afstand.


Alle skydeprogrammer (standardpistol, finpistol, sportspistol og grovpistol) kan skydes individuelt fra bane til bane - ikke noget med at en eller to personer optager et helt skydeafsnit. Alle skiver markeres på standpladsen.


Pistolskydning

Der findes mange forskellige typer sportsskydevåben og endnu flere forskellige konkurrence discipliner. Brøndby Skytte Forening er - og har længe været - godt repræsenteret indenfor både baneskydning og terrænskydning med de fleste våbentyper. Nyere skydeprogrammer som kombipistol, tjenestepistol, bowling pins, metal silhuet og IPSC er ved at vinde indpas, og vi forventer også at gøre os gældende indenfor disse grene af skydesporten (se evt. Dansk Sportsskytte Forbund for mere information).


Terrænskydning

Foregår i åbent terræn, f.eks. på miltært område, hvor der indenfor en fastsat tid skydes på skiver af varierende farve/størrelse/form på forskellige afstande. Typisk består en terrænskydning af 8-9 stationer som det tager 1-2 timer at gennemføre. Der skydes med standard/grovpistol samt revolver i forskellige klasser.

 


Brøndby Skytte Forening har i de senere år været en af de mest vindende skytteforeninger og er næsten hvert år repræsenteret på seniorlandsholdet (I 1997 med 3 skytter ud af 6 mulige og i 1998 og 1999 med 1 skytte).


Baneskydning

Foregår på faste baneanlæg, hvor der skydes forskellige programmer på tid (præcision/duel) med forskellige våbentyper. Der skydes med luftvåben på 10m afstand, standard på 15m afstand, standard og grov på 25m afstand og fri på 50m afstand. Skiverne varierer i størrelse afhængigt af skydeprogram. Endvidere findes der nye, spændende, skydeprogrammer såsom kombi og tjenestepistol.

 


Brøndby Skytte Forening har tidligere vundet flere Danske Mesterskaber på grovpistol, incl. danmarksrekord for hold, men har igennem de seneste år været mest aktiv indenfor terrænskydning. Dog har vi stadig mange aktive og særdeles dygtige baneskytter i foreningen.